fbpx
06-55.33.66.33 nieske@support4power.nl

Privacyverklaring

Privacy verklaring Support4Power

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Support4Power verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Support4Power of om andere reden persoonsgegevens aan Support4Power verstrekt door het invullen van het contact formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Support4Power, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Nieske Schimmel/ Support4Power, Rembrandt van Rijnhof 27 te Nederhorst den Berg, nieske@support4power.nl

Welke gegevens verwerkt Support4Power met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer en emailadres
d) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Support4Power verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
* contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
* het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Support4Power
* het reageren op uw (aan)vraag

Support4Power is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

2.3. E-mail berichtgeving:

Support4Power gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Support4Power

Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@support4power.nl

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Support4Power verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3.Bewaartermijnen

Support4Power verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Wijzigingen
Support4Power behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Support4Power via telefoon: 06-55336633 of email info@support4power.nl